Saturday, May 26, 2007

Bangladesh updates

The following text in Swedish is a draft for an article for the Swedish magazine Sydasien. Sorry, all you English speakers! The latest news from Bangladesh this week is that police fired at garment factory workers demanding their overtime pay. The owner of the garment factory refused to pay the salaries and the frustrated workers gathered to demonstrate. The police was called in to calm down the situation, resulting in police shooting dead one young female garment worker and injuring 12 others who were rushed to hospital. The prevailing emergency rule makes it illegal for people to gather for anything that could be labelled as "political activities", and this is the response and defense used by police officials. A panel of three persons have now been set up to investigate the incident further.

Article draft for Sydasien:

Fyra månader av relativt lugn har passerat i Bangladesh sedan parlamentsvalet ställdes in i slutet januari och interimsregeringen med stöd av militären tog över styret av landet. Undantagstillstånd infördes och gäller fortfarande, med restriktioner som innebär exempelvis förbud mot politiska möten både inom- och utomhus, tydlig närvaro av polis och militär samt ett på obestämd tid uppskjutet val. När undantagstillståndet utlystes stoppades alla de politiska demonstrationer, strejker och hartals som dominerade gatubilden i Dhaka under de osäkra månaderna före det utsatta datumet för val i slutet av januari.

Under den senaste veckan verkar det dock som om den lugna situationen förändrats. Ett uppmärksammat fall med en ung man som enligt anklagelser torterats till döds av RAB (Rapid Action Battalion), en svartklädd specialstyrka inom polisen med särskilda befogenheter, ledde till att upprörda människor tog till gatorna för att protestera i den nordvästra delstaten Rajshahi. Ytterliggare en incident som pekar mot att situationen i landet förändrats ägde rum i början av veckan då textilarbetare bestämde sig för att trotsa demonstrationsförbudet då de förvägrades utbetalning av sina övertidslöner. Polisstyrkor sattes in för att få stopp på demonstranterna. Polisen öppnade eld och en ung kvinnlig textilarbetare sköts till döds. Ytterliggare tolv personer fick föras till sjukhus. Då liknande situationer riskerar att skada förtroendet för den sittande interimsregeringen tillsattes redan dagen efter dödsskjutningen en utredningspanel med tre personer som ska undersöka hur situationen kunde urarta och få så ödesdigra konsekvenser.

Inget datum för det kommande parlamentsvalet har ännu fastställts. Den politiska opposition med de ledande partierna Bangladesh Nationalist Party (BNP) och Awami League (AL) pressar på för att valen ska hållas så tidigt som möjligt. Interimsregeringen å andra sidan diskuterar fortfarande praktikaliteter som utfärdande av identitetskort för alla röstberättigade. Ett arbete som av den sittande valkommissionen beräknas ta upp till 18 månader, vilket innebär att valet möjliggörs först i slutet av 2008.

Efter undantagstillståndet infördes med förbud mot politiska aktiviteter bestämde sig ledaren för Awami League att lämna landet för att besöka sin son i USA. Sheikh Hasina deklarerade att det för tillfället inte fanns något för henne att göra i Bangladesh och att det var dags att samla krafter för de nya utmaningarna hon och hennes parti stod inför. När Hasina efter ett par månaders frånvaro bestämde sig för att resa tillbaka till Bangladesh kom hon inte längre än till Heathrow i England, där hon efter att inreseförbud utfärdats av interimsregeringen blev förhindrad att stiga på sin flight från London till Dhaka. Samtidigt som Hasina var fast i London spekulerades det i bangladeshiska medier om huruvida också Khaleda Zia, ledaren för BNP, var på väg att landsförvisas till Saudiarabien tillsammans med sina närmsta familjemedlemmar. Det ryktades att hon besökte sina två söner som sedan ett par månader sitter fängslade som resultat av interimsregeringens anti-korruptionskampanj, och att hennes brorsbarn fick ta avsked från klasskamraterna i skolan. Men plötsligt ändrades direktiven och den sjunde maj fick Hasina grönt ljus för att återvända till Bangladesh. AL-supporters trotsade mötesförbudet och slöt upp för att möta sin ledare vid flygplatsen. Längs hela vägen från flygplatsen till hennes bostad stod människor och välkomnade henne. Khaleda och hennes familj stannade kvar i Dhaka och trots upprepade rykten om att hon inom kort på grund av sjukdom kommer att lämna landet för att resa till Singapore för vård av diabetes är hon för närvarande fortfarande kvar i Bangladesh.

Trots att de båda oppositionsledarna nu är i landet så innebär det rådande förbudet mot politiska aktiviteter att de politiska partierna är mycket försiktiga med att uttala sig, vilket resulterar i att det är svårt att få information om vad som försiggår inom partierna. Fredspristagaren Mohammad Yunus som i februari deklarerade att han skulle starta ett eget parti beslutade redan två månader senare att dra tillbaka sitt beslut. Efter en kort pressnotis i de större bangladeshiska dagstidningarna där beslutet tillkännagavs har Yunus inte offentligt kommenterat saken ytterliggare.

Interimsregeringens pågående anti-korruptionskampanj resulterade i veckan i en första fällande dom. En av de specialinrättade domstolarna för korruptionsärenden dömde Haris Chowdhury, en av Khaleda Zias politiska sekreterare, till tre års fängelse då han vägrat lämna in förmögenhetsuppgifter. De speciella domstolarna har särskilda befogenheter att snabbutreda och döma i korruptionsmål och efter denna första fällande dom väntas många av de hundratals korruptionsanklagade nu ställas inför rätta. Att domstolarna kommer igång och visar medborgarna resultat i form av fällande domar mot välkända, korrupta individer kan ge interimsregeringen det fortsatta stöd och förtroende som den så väl behöver för att kunna fortsätta genomföra reformer i landet.

Interimsregeringen har hittills åtnjutit ett starkt stöd, både från stora delar av den bangladeshiska allmänheten och det internationella samfundet då den lyckades stabilisera landet efter det kaos som rådde fram till undantagstillståndet infördes. Ju längre tid som nu passerar innan ett datum för val fastställs, desto större risk att förtroendet för interimsregeringen minskar. Den senaste veckans händelser med dödskjutningen av den kvinnliga textilarbetaren och de allvarliga anklagelserna om tortyr gentemot RAB riskerar dock att försvåra interimsregeringens fortsatta arbete.

Utmaningarna i Bangladesh är många, interimsregeringen tvingas balansera mellan att upprätthålla lag och ordning samtidigt som fokus måste vara på att så småningom avveckla sig själv. Utvecklingen den närmsta tiden kommer att visa hur väl interimsregeringen lyckas med denna balansgång som är avgörande för hur framtiden kommer att se ut för den fortfarande unga demokratin Bangladesh.

1 comment:

Deniz Kellecioglu said...

Hej igen Gabrielle, läste denna svenska text med stort intresse. Den var välskriven och väldigt informativ för mig som inte har hängt med i Bang situationen på ett tag. Ett tips däremot är att i början klargöra tydligt ett eller ett fåtal "poäng" eller perspektiv som texten kommer att ta upp. Visst skulle man kunna tycka att texten kan flöda med spänning - ovisshet om vad det ska handla om härmäst. Det är en svårkonst som tyvärr (mass)media inte efterfrågar... Jag säger detta för att du skriver väldigt bra om intressanta ämnen. Kram.